Skip to main content

ANBI

ANBI
Een instelling kan door de belastingdienstworden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling indien deze voldoet aan een aantal criteria.
Schenkingen aan een ANBI zijn fiscaal aftrekbaar.
Voor culturele giften geldt bovendien een extra aftrekmogelijkheid!
ANBI's zelf kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen.
Sinds 2012 is kinderkoor Sunshine een ANBI. 

Vereniging
Kinderkoor Sunshine is als kinderkoor actief in de culturele sector. 
Sunhine is gevestigd in Enkhuizen en actief in Nederland.

Contactgegevens
De vereniging is bereikbaar via het menu-item Contact

Doelstelling
De vereniging heeft als doel
- het beoefenen en bevorderen van de zangkunst in het algemeen.
- het op jonge leeftijd interesseren in muziek
- het uitvoeren van muziek in de RK kerk in Enkhuizen en op diverse andere locaties
- het lidmaatschap ook in de toekomst toegankelijk te houden voor alle kinderen in de leeftijdscategorie van 6-14 ongeacht gezindte, afkomst, muzikale kwaliteiten of beperking.
- bij te dragen aan een sociale samenleving
- het behartigen van de belangen van de leden met betrekking tot bovenstaande doelstellingen

Beleidsplan
Het beleid van Sunshine is uitgewerkt in een beleidsplan.
Deze is te vinden via de pagina Archief onder menu-item Wat is Sunshine?

Bestuur
De samenstelling van het Sunshine bestuur wordt gekozen uit ouders van leden.
De huidige bestuursleden vindt u op de pagina Organisatie onder het menu-item Wat is Sunshine? 
Voor deze functies wordt geen salaris/vergoeding betaald.

Jaaroverzichten
Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden onder leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden. De activiteiten staan beschreven in het secretarieel  jaarverslag.
Het financieel overzicht en het secretarieel jaarverslag worden op deze ledenvergadering besproken.
Deze zijn verzameld op de pagina Archief onder menu-item Wat is Sunshine?

Inkomsten en Beloningen
Sunshine krijgt inkomsten uit contributie van leden, vergoeding voor optredens en sponsoring (denk aan jeugdsponsor acties plaatselijke supermarkt en Raboclubkascampagne). 

Inkomsten worden hoofdzakelijk besteed aan activiteiten voor de leden, aanschaf instrumentarium en koorkleding en algemene kosten.
De pianist krijgt een vergoeding per uur, door Sunshine betaald.
De dirigent krijgt een eenmalige vergoeding per jaar, door derden betaald.
Alle inkomsten en vergoedingen zijn genoteerd in het financieel overzicht.

Fiscaal nummer
8073 95 560

KvK nummer
36052163

┬ęCopyright Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl